torsdag 4 februari 2010

The Toyota way - eller Your Way?

Alla söker efter det bästa sättet att få verksamheter/företag att bli effektiva, produktiva och attraktiva. Man talar om Employer branding, Great place to work osv.

Sedan en tid tillbaka, kanske i brist på nya idéer, har ett antal konsulter med stöd av bl.a Kungliga Tekniska högskolan fått vittring på det som en gång gjorde bilfabriken Toyota till ett under.

Konferenser hålls och de som man nu siktar in sig på är inte produktions-industrin, även om den kanske skulle behöva ett stålbad, utan servicesektorn och i synnerhet offentlig sektor. För att närma sig industrins språkbruk kallar man den numera för tjänsteproduktion.


Det man kan fundera över är vad t.ex skola eller äldreomsorg har gemensamt med produktionsindustrin, eg. bilindustrin och då i synnerhet Toyota.
Det skulle i så fall kunna vara att det är människor som arbetar där, även om robotarna väl har tagit över mycket av arbetet i bilindustrin.
I den hyllade boken The Toyota Way av Jeffrey K Liker lyfts bl a tre förutsättningar fram för ett framgångsrikt förändringsarbete

1: Ledningen söker långsiktig tillföra kunder och samhälle ett värde istället för kortsiktig lönsamhet
2. Ledningen söker engagera anställda och företagspartners istället för att se den som utbytbara resurser
3. Ledningens filosofi kommer att fortleva snarare än ändras så snart en ny ledare tillsätts.

Är inte alla förutsättningarna uppfyllda blir företaget aldrig en lärande organisation eller ett enastående företag, sägs det vidare.


Vad är då Lean, vad ger det för resultat? Svaret är nog att det beror i stor utsträckning på vilken konsult man anlitar. En sak kan man dock vara säker på, det kommer att kosta tid och pengar.

Vår idé: att ständigt leva upp till standarden Investors in People ger ständigt lärande, ständig utveckling och hållbart förändringsarbete. Och det utan stora kostnader och extra tidsåtgång eftersom det för de allra flesta bara innebär att leva som man lär.

Forskning visar att företag som arbetar med Investors in People har väsentligt högre lönsamhet än de som som inte jobbar med Investors in People. Man har dessutom lägre personalomsättning, medarbetarna trivs och är mer delaktiga i verksamheten och dess utveckling.

Vårt motto är "Resultat - inte bara prat".
Kloka företags- och verksamhetsledare väljer därför:


Investors in People -- Your way!

1 kommentar: